Agim ÇEKU - Zamenik Ministra -

General Agim Čeku je vojno lice karijere sa više od 22 godine službe. Kao vojnik je služio; bivšu Jugoslovensku Armiju, Hrvatsku Vojsku, u Oslobodilačku Vojsku Kosova i Kosovski Zaštitni Korpus.

General Agim Čeku ima i političku karijeru, on je služio kao Premijer Kosova, Ministar Kosovskih Snaga Bezbednosti i Poslanik Skupštine Republike Kosovo.

On je započeo svoju vojni život kao učenik u Vojnoj Gimnaziji u Beogradu koji je završio 1979. godine, a zatim je nastavio studiji na Vojnoj Akademiji u početku u Beogradu, a zatim u Zadru, Hrvatsku, gdje je diplomirao kao artiljerijski oficir sa činom potporučnika u 1984 god. U bivšoj Arimiji Jugoslavije služio je do 1991 godine u dužnosti komandanta voda i kompanije, do čin Kapetana.

Početkom rata u Hrvatskoj (1991 god.) napušta  Jugoslavensku vojsku i pridružuje se Nacionalnoj Gardi Hrvatske. Tokom otadžbinskog rata hrvatskog naroda za slobodu i nezavisnost (1991 - 1995) vrsio je važne zadatke od Komandanta Kompanije do Šefa Štaba Vojnog Korpusa. Za doprinos dat tokom rata i za uspešno vođenje i komandovanje jedinica on je bio unapređen nekoliko puta do čin Brigadira (Brigadni General) u 1995 god. i bio je nagrađen najvišim dekoracijom od strane Predsednika Republike Hrvatske. U Hrvatskoj vojsci služio je do februara 1999. godine. U Hrvatskoj ima status invalidnosti  i veteran otadžbinskog rata.

Od 1997 godine bio je vojni savetnik višeg vođa Oslobodilačke Vojske Kosova i u tom svojstvu  takođe bio je  učesnik na Konferenciji Rambujea. Svateći da će se odvijati žestoki rat na Kosovu nakon obijanje od strane srpske delegacije da prihvatiti sporazum Ramboujea, on napušta Hrvatsku Vojsku i vraća se na Kosovo da se pridruže Oslobodilačkoj Vojsci Kosova u martu 1999 god, kada se i imenuje kao Šef  Generalnog Štaba Oslobodilačke Vojske Kosova koje je vodio tokom rata do transformacije u Zaštitni Korpus Kosova. Od 1999 god. do 2006 god. bio je generalni komandant ZKK-a, sa činom General-potpukovnik. Za doprinos dat tokom rata i u miru više puta je zahvalivan od strane Premijera i Predsednika Kosova kao i dobio brojna priznanja od mnogih međunarodnih zvaničnika. On je takođe veteran-ratnik OVK-a.   

Vojnu karijeru završava je u februaru  2006 godine, onda kada su lokalne i međunarodne političke faktori zahtevali da preuzme pod rukovodstvom Vlade Kosova, sa ciljem da u  pregovarački proces o konačnom statusu Kosova sačuva unutarašnju političku stabilnost i pripremati Kosovo za Nezavisnost. Kao Premijer ostao je do kraja redovnog  mandata vlade, Januar 2008.

Od 2008. General Čeku nastavio je svoj politički angažman na Kosovu. Tokom 2011. – 2014 služio je kao Ministar KSB-a. U vršenju ovog zadatka, on je u svojstvu predsjedavajućeg Upravnog Odbora je vodio proces izrade Strateškog Pregleda Sektora Bezbednosti i pripremio je Kosovske Snage Bezbednosti za transformaciju u Oružane Snage Kosova. Od 2014 do 2017 godine bio je Poslanik Skupštine Republike Kosova iz redova Demokratske Partije Kosova.

Trenutno je zamenik Ministra u Ministarstvu za Kosovske Snage Bezbednosti.

General Agim Čeku rođen je 29 Oktobra 1960 godine u selu Čušk Opština Peć. On je državljanin Republike Kosovo i državljanin Republike Hrvatske.

Osim materinski jezik - albanski, tečno govori Engleski, Srpski i Hrvatski jezik.

On ima petero dece, kćer i četiri sina.
 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30