Albanski general Begaj je dočekan u Ministarstvu Odbrane

Ministar Odbrane, Rrustem Berisha, komandant Kosovskih Bezbednosnih Snaga general-pukovnik Rrahman Rama i generalni sekretar dr. Shkelzen Sylaj su danas na odvojenim sastancima, komandanta Komande za Doktrinu I Obuku Oružanih Snaga Republike Albanije, generala brigade  Bajram Begaj.

Tokom sastanaka, visoko je ocenjena odlična saradnja između Ministarstva Odbrane Kosova i Albanije, kao i plodonosna bilateralna saradnja između dveju Snaga naših dvoja zemalja i potreba da se ta saradnja u budućnosti intenzivira između zemalja u oblasti Odbrane, sa posebnim osvrtom na oblast obrazovanja i modernog vojnog obrazovanja.

Poseta generala Begaj Ministarstvu Odbrane i Kosovskim Bezbednosnim Snagama održana je u okviru bilateralne saradnje između KBS-a i Oružanih Snaga, gde je grupa od 25 visokih oficira, uključujući i pedagoško osoblje Odeljenje za Liderstvo i Društvene Nauke vode lekcisku posetu: "Promovisanje vrednosti Vojne intervencije NATO-a na Kosovu, njegova uloga u oslobađanju Kosova od Srbije, i značaj odluka Međunarodnog suda za priznavanje njene nezavisnosti" .

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30