Ministar KBS-a Rrustem Berisha izražava svoje čestitke za prazniku Fiter Bajrama

Svim pripadnicima MKBS-a i KBS-a, lokalnim i međunarodnim prijateljima i saradnicima islamske vere

ČESTITAM  FITER  BAJRAM,  SA PUNO ZDRAVLJA, SOLIDARNOSTI  MEĐU LJUDIMA,  MIRA, USPEHA, POŠTOVANJA  I LJUBAVI  U VAŠIM PORODICAMA

Rrustem BERISH
Ministar za Kosovske Bezbednosne Snage 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30