Iz Turske se vratio Vod KBS-a

Priština,  26 april 2012

Danas iz Turske se vratio Vod, KBS-a, gde su prisustvovali obusi, od 22. marta do 26. aprila 2012, u 28-oj. Brigadi, Trec´eg Korpusa Armije Oružanih Snaga Turske i u Centr za Partnerstva za Mir u Ankari, za operacije podrške miru.

Obuka pripadnika KBS , u Turskoj je obezbedena od strane Ministarstva Odbrane i Generalštaba Vojske Turske , u okviru Bilateralnog Sporazuma o Saradnji izmedu KBS i Turske Vojske,
koja se uspešno sprovodi

Na zvanicnoj poseti od 17. do 21. aprila 2012 , u Ankari , boravio je komandant KBS , general-potpukovnik Kadri Kastrati , zajedno sa komandantom Brigade za Brzo Reagovanje KBS, generalbrigade Nazmi Brahimaj , gde su ih primili  najviši vojne licnosti u Turskoj .

Komandant KBS general Kastrati,  ovom prilikom, zahvalio se  Turskim Oružanim Snagama , za nastavak podrške koju daju za  Kosovske Bezbednosne  Snage, posebno obuku  Voda KBS, za mirovne operacije u inostranstvu, i istodobno pratio izbliza finalnu obuku  Voda  KBS .

Ovo je Prva obuka za operacije podrške miru u svetu od jednog Voda  KBS.

Obuku su  uspešno završili  svi clanovi KBS , koji su nagradeni medaljama i uverenjima od strane  Vojne Akademije Turskih Oružanih Snaga .

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31