Haki Demolli - Ministër i Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës

Biografia:
Datëlindja,  17. 02. 1963
Vendlindja, Prishtinë

2014 - Ministër i ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës.
2014 - Deputet i legjislaturës së pestë në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
2011 - 2014 - Deputet i legjislaturës së katërt në Kuvendin e Republikës së Kosovës, njëkohësisht  Kryetar i Komisionit për Reformën Zgjedhore, anëtar i Komisionit për Legjislacion dhe anëtar i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë.
2010 - Ministër i Drejtësisë  në Qeverinë e Republikës së Kosovës.
2007 - Ekspert i angazhuar  në hartimin e Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave,  Ligjit për Sport, etj.
2005 - 2008 - Anëtar i Këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës.
2003 - 2004 - Anëtar i Grupit të Ekspertëve për Reformimin e Sistemit Gjyqësor të Kosovës.
2003 - 2010 - Drejtor i  organizatës joqeveritare ,,Qendra Juridike e Kosovës’’
2001 - Doktor i shkencave juridike, tema ,,Terrorizmi dhe luftimi i tij".
2000 - 2008 - Nënkryetar i Federatës së Futbollit të Kosovës.
1999 - 2003 - Ligjërues i lëndës ,,Çështjet ligjore", në Shkollën e Shërbimit Policor të  Kosovës në Vushtrri.
2002, 2008, 2012 - Bashkëpunëtor, ligjërues, profesor asistent, profesor i assocuar dhe profesor  i rregullt në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.
1995 - Magjistër i shkencave juridike, tema: " Zbulimi dhe luftimi i kriminalitetit  ekonomik me vështrim të posaçëm në territorin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë për periudhën 1979-1988".
1987 - Asistent në lëndën: ,, Kriminalistika’’, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.
1986 - 1987 - Praktikant gjyqësor në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë.
1985 - Diplomon  në  Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Libra të botuar:
"Terrorizmi"- Prishtinë, dhjetor  2002;
" Vrasjet në Kosovën e pasluftës", mars 2006 dhe "Kriminaliteti ekonomik në Kosovën e viteve të tetëdhjeta"-  Prishtinë, 2009.

Gjuhët e huaja:
serbo-kroate; angleze.

I martuar, baba i tre fëmijëve.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

KOSOVO IN UNESCO